Hej!

På denna sida publicerar vi aktuell information. Det senast publicerade alltid överst.


ÅRSMÖTE 2023

KALLELSE till Årsmöte söndag 19 mars kl. 15.00,

Studiefrämjandet, Magasinsgatan 27, Falun.

Ev. motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 19 februari.

Välkomna!

2023-02-02


Falu kommuns kulturpris 2022 tilldelas Falu jazzklubb
För att ha berikat Faluns kultur- och musikliv med en bred jazzrepertoar i över 40 år. Falu jazz har också genom satsningar på unga musiker och arrangörer på ett långsiktigt hållbart sätt sänkt trösklarna till jazzens värld och tryggat återväxten inom sin genre. Med hög musikalisk kvalitet i kombination med inbjudande värdskap och avslappnad atmosfär har Falu jazzklubb lyckats skapa en mötesplats som lockar människor av alla slag i alla åldrar.

Prisutdelning
Prisutdelning sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde 13 december 2022. Pristagaren hyllas, får ett diplom, blommor och en prissumma på 20 000 kr.

Klipp från prisutdelningen ca 18 min in i följande --> https://youtu.be/BadvhAD07JI

2022-12-13


ÅRSMÖTE

Kallelse årsmöte 2022

Plats: Studiefrämjandet, Magasinsgatan 27, Falun

Tid: 31 Mars, kl 17.30

Ev. motioner till styrelsen senast 3 mars.

2022-02-21


COVID

Restriktionerna har tagits bort den 9 februari och vi kommer därför inte att kräva vaccinationsbevis vid inträde, men vi uppmanar besökare att iaktta hänsyn fortsatt och stanna hemma vid sjukdomssymptom.

Varmt välkomna!

Kjell Robertson
Ordf.

2022-02-10


COVID Restriktionerna:

Vi kommer behöva begära ett giltigt vaccinationspass för besökare vid våra konserter tillsvidare. Detta p.g.a. ökad smittspridning.

Handsprit finns tillgängligt.

Uppmaning att stanna hemma vid förkylning.

2022-01-18


Om årsmötet 30:e maj

Falu Jazzklubbs framflyttade årsmöte 2021 hölls vid Lilltorpet i Falun och mötet leddes av Hans Thors, mångårig medlem i Falu Jazzklubb.

Den gamla styrelsen fick ansvarsfrihet och den nyvalda består av omval på samtliga poster.

Vår trogne styrelsevän Roland Lindbergh hade bett att få lämna sin suppleantplats efter många år och vi vill tacka så hjärtligt för alla år som Roland hjälpt till med ungdomsverksamheten i klubben.

2021-06-30


Årsmötet 2021 kommer att hållas utomhus de 30 maj kl 16 på Lilltorpet, Falun och vårens konserter är inställda på grund av pandemiläget.

Kallelse till årsmötet finns här >>> som PDF.

Återstart av konsertverksamheten planeras ske 23 september och den tidigare uppskjutna konserten med Maria Kvist kvartett är framflyttad till 7 oktober.

Styrelsen

2021-05-09


God fortsättning med hopp om vaccinering!

Ett märkligt år tillända och vi kan se tillbaka på endast fyra genomförda konserter. Vi i styrelsen är liksom ni medlemmar mycket bedrövade över den situation vi lever i, inte bara med allt starkare restriktioner utan dessutom allt oftare återkommande förändringar i dessa restriktioner. Vi vet ju inte heller hur detta år kommer att se ut – förhoppningsvis lite ljusare men högst troligt inte som ett normalt verksamhetsår.

Så här ser i alla fall planen ut som vi jobbar efter:
Vi har sex datum inbokade på Elverket under våren från och med 11 februari till 22 april, med 14-dagars mellanrum, men vi kan inte skriva kontrakt med musiker så långt i förväg att vi kan trycka ett konsertprogram i vanlig ordning, utan det får bli snabba beslut inför varje tänkt konserttillfälle. Allt beroende på pandemiläget. En konsert är ju inplanerad från våren/hösten 20 – Maria Kvist Kvartett 25 mars – men för övrigt inget kontrakterat. Vi har preliminärt vidtalat artistgrupper som kan kontrakteras med relativt kort framförhållning. Detta kommer att få till följd att vi fortlöpande kommer meddela hur läget är inför varje tillfälle.

Kjell Robertson, ordf.

2021-01-28


JAZZAMBASSADÖRER!

Konsertverksamheten återupptas i november med de två konserter som ställdes in under våren på grund av pandemin.

Som vanligt på Gamla Elverket, Ölandsgatan 8, Falun

• 5 november kl.19
Björn Ingelstam Quintet feat. Klas Lindquist

INSTÄLLT! 19 november kl.19
Maria Kvist Kvartett

P g a pandemin är vi dock nödgade att begränsa antalet sittplatser i lokalen för att följa FHM:s restriktioner om att hålla avstånd till varandra.

För att förvissa er om plats att ta del av konserter(na) och för att så smidigt som möjligt undvika viss trängsel i entrén behöver ni göra en förhandsbokning till:
Christina, mobilnr. 070-561 88 39 - samtal eller sms.

Betala gärna med swish: 123 577 54 16
(150 kr/medlem och 200 kr/ icke medlem)

Ungdomar under 25 år fritt inträde och i mån av plats.

"Först till kvarn…" gäller!

Styrelsen

2020-10-23


Årsmötet 2020

Årsmötet 2020 för Falu Jazzklubb hölls den 13:e september utomhus i serveringstältet på Lilltorpet.

Årsmötet, som skulle ägt rum den 22 mars, blev framflyttat p.g.a. coronapandemin.

Vid mötets öppnade hölls en tyst minut för vår hedersmedlem och mångårige årsmötesordförande Gunnar Hallin, som avlidit under året efter en tids sjukdom.

Hans Thors valdes till mötesordförande och Christina Stråhle till mötessekreterare.

Verksamhetsberättelsen för 2019 för Falu Jazzklubb och Ung Jazz Falun finns i de årsmöteshandlingar som delades ut till närvarande mötesdeltagare.
Hans Thors föredrar innehållet, som bl.a. visar att Falu Jazzklubb genomfört 12 konsertkvällar och Ung Jazz Falun 8 produktioner.

Britt Marie Ekman föredrar den ekonomiska berättelsen och Anita W Ljungberg revisorernas. Anita finner att ekonomin är i mycket god ordning och föreslår styrelsen ansvarsfrihet för 2019, vilket också mötet beslutar.

Medlemsavgiften beslutades att bli oförändrad under 2021.

Valberedningen under Monika Pettersson föreslog omval av ordförande och övriga styrelseledamöter förutom att Mikael Svedlund ersätter avgående Oskar Bond.
Mötet beslöt enligt valberedningens förslag.

Mötet beslöt att välja Monika Pettersson, Monika Ringsén och Gunvor Peterio till valberedning för nästa årsmöte.

Den valda styrelsen kommer att undersöka möjligheten att genomföra de två inställda konserterna från i våras under november mån., och hoppas komma med ett besked inom kort. Uppdateringar på mail och hemsida.

2020-10-23


Falu Jazzklubb 40 år!

Kära Jazzvänner,

Tänk va' tiden går!

Det känns inte så länge sedan som Jan-Olov Lindholm, Uno Pettersson med flera träffades hemma hos Olle Redhe och drog igång det som så småningom skulle bli Falu Jazzklubb. Men det var faktiskt drygt 40 år sedan....!!!

1976 blev klubben etablerad som medlem i Svenska Jazzriksförbundet och där tar vi avstamp för vårt 40-årsjubileum. (Ni minns säkert vårt 25-årsjubileum 2001 på Folkets hus.)

Många minnen bubblar upp hos dem som varit med under åren. Härliga minnen med många underbara musiker som gästat de olika scener som klubben använt sig av åren.

Lördagen den 3 september kommer vi att fira detta jubileum med ett ÖPPET HUS på G:A Elverkets Kultur och Aktivitetshus på Ölandsgatan 8 i Falun.
Ni är alla hjärtligt välkomna att ta del av denna nostalgifest, där vi framför allt har fokus på de musiker och personer som haft betydelse för klubbens verksamhet genom åren. Vi gör det i form av en minnesutställning och ett konsertprogram med inbjudna lokala grupper.
Vi kommer också att med intervjuer och annat material försöka skildra de 40 åren.

Avslutningsvis inbjuds till dans och ett, förhoppningsvis, skönt Jam på våra två scener.

Portarna öppnas kl. 15 och festen håller på till c:a 23.
Café öppet hela dagen. Matservering kan erhållas mot beställning:

Medelhavs- eller vegetarisk buffé á 175:- serveras från kl. 17.30.
Alkoholfri dryck tillkommer.
Beställes senast 30 aug, Näringslivets Hus, 076-785 10 31, vardag 08-17.

Vårt motto: "Låt festen leva sitt eget liv"

Kjell Robertson
Ordförande

2016-08-19


Tillgänglighet

  • Föreningen har ingen egen konsertlokal, utan hyr.
  • Arrangemangen är på Gamla Elverkets Kultur & Aktivitetshus, Ölandsgatan 8.
  • Konsertlokalen och angränsande utrymmen är anpassade för personer med funktionsnedsättning, bl.a. hörselslinga, och har bra belysning.
  • Finns något problem beträffande tillgängligheten vid våra konserter kontakta oss gärna någon dag före, så kan vi säkert tillsammans hitta lösningar.

2019-02-08