HANDLINGSPLAN 2018

FALU JAZZKLUBB

Falu jazzklubb (FJK) arrangerar konserter med professionella musiker och lokala fritidsmusiker i enlighet med riktlinjer för medlemsskap i Riksföreningen Svensk Jazz (RSJ) tillsammans med övriga bidragsgivare, Falu Kommun och Landstinget Dalarna.

Falu Jazzklubb bedriver ungdomsverksamhet genom UJF (Ung Jazz Falun).

FJK:s konsertverksamhet omfattar produktioner med ca 12 konserter per år.

FJK deltar med opinionsbildning inom Falu kommun och dess kulturpolitik.

FJK stöder med sin konsertverksamhet även näringslivet i Falun.

FJK har som mål att medverka vid samtal och utveckling av jazzgenren med Falu kommuns kulturorganisationer och andra närliggande organisationer.

FJK:s medlemskap i Jazz i Dalarna/Ung Jazz Dalarna innebär stöd till dess verksamhet.

FJK öppnar för ett regionalt samarbete med Länsinstitutionen Musik i Dalarna.

FJK verkar för att en jämställdhetsaspekt ingår i dess verksamhet.

FJK medverkar i kommunens integrationsarbete.

FJK stödjer utvecklingen av UJF och dess verksamhet ekonomiskt.

FJK och dess medlemskap i riksförbundet Svensk Jazz innebär att nationell kulturpolitik inom jazzgenren tillvaratas och får bäring på lokal nivå.

Falun 2018 02 25
Kjell Robertson
Ordförand
e