HANDLINGSPLAN Tills vidare Falu jazzklubb (FJK) arrangerar konserter med professionella musiker och lokala fritidsmusiker i enlighet med riktlinjer för medlemskap i Riksföreningen Svensk Jazz (RSJ) och från bidragsgivare Kulturrådet, Falu Kommun och Region Dalarna. Falu Jazzklubb bedriver ungdomsverksamhet genom UJF (Ung Jazz Falun). FJK:s konsertverksamhet omfattar produktioner med c:a 10-12 konserter per år. FJK deltar med opinionsbildning inom Falu kommun och dess kulturpolitik. FJK stöder med sin konsertverksamhet även näringslivet i Falun. FJK har som mål att medverka vid samtal och utveckling av jazzgenren med Falu kommuns kulturorganisationer och andra närliggande organisationer. FJK:s medlemskap i Jazz i Dalarna/Ung Jazz Dalarna innebär stöd till FJK:s verksamhet. FJK verkar för att en jämställdhetsaspekt ingår i dess verksamhet. FJK medverkar i kommunens integrationsarbete. FJK stödjer utvecklingen av UJF och dess verksamhet ekonomiskt. FJK och dess medlemskap i riksförbundet Svensk Jazz innebär att nationell kulturpolitik inom jazzgenren tillvaratas och får bäring på lokal nivå. Falun 2021 05 30 Kjell Robertson Ordförande