HANDLINGSPLAN 2019

FALU JAZZKLUBB

Falu jazzklubb (FJK) arrangerar konserter med professionella musiker och lokala fritidsmusiker i enlighet med riktlinjer för medlemskap i Riksföreningen Svensk Jazz (RSJ) och från bidragsgivare Kulturrådet, Falu Kommun och Region Dalarna.
Falu Jazzklubb bedriver ungdomsverksamhet genom UJF (Ung Jazz Falun).
FJK:s konsertverksamhet omfattar produktioner med ca 12 konserter per år.

FJK deltar med opinionsbildning inom Falu kommun och dess kulturpolitik.

FJK stöder med sin konsertverksamhet även näringslivet i Falun.

FJK har som mål att medverka vid samtal och utveckling av jazzgenren med Falu kommuns kulturorganisationer och andra närliggande organisationer.

FJK:s medlemskap i Jazz i Dalarna/Ung Jazz Dalarna innebär stöd till FJK:s verksamhet.

FJK verkar för att en jämställdhetsaspekt ingår i dess verksamhet.

FJK medverkar i kommunens integrationsarbete.

FJK stödjer utvecklingen av UJF och dess verksamhet ekonomiskt.

FJK och dess medlemskap i riksförbundet Svensk Jazz innebär att nationell kulturpolitik inom jazzgenren tillvaratas och får bäring på lokal nivå.

Falun 2019 03 31
Kjell Robertson
Ordförand
e