Kontakta oss:

Om du vill ha mera information om klubben och dess arbete eller har idéer du vill framföra; kontakta gärna någon i styrelsen.

kjell.robertson@gmail.com (ordf. och progr.ansv.)
christinafalun@gmail.com (sekr)

Till styrelsen >>>